Kirken og Paven.

Den katolske kirke, den universelle, alminnelige kirke, er verdens desidert største kirke, og  har stor betydning i hele verden, særlig i katolske land, men også i arbeidet med økt forståelse mellom kirkesamfunn og forskjellige religioner. Jeg har sympati for den katolske kirke, blant annet fordi den har et adskillig mer positivt menneskesyn enn den lutherske […]

Les mer »